Koka kaffe!!!!!

Post image for Koka kaffe!!!!!

Koka kaffe och stäng av telefonen!!!

Det är är viktigt. Inte för mig för jag klarar mig även om du skiter fullständigt i att läsa detta. Det här är för dig. Ja, just det, för Dig!

Därför vill jag att du stänger av din telefon och kokar kaffe (eller te) och sätter dig på ett för dig lugnt ställe där du inte blir störd. Ta med dig papper och penna. Du må ha en familj som skriker på din uppmärksamhet men den här stunden är din och den måste du ta.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: