Sparare är losers….

Sparare är losers….

…och det vet din bank. Det är därför bankerna är rika.
De talar inte om att de redan för länge sedan förstått hemligheten med hur man blir rik. Att bli rik handlar om att använda ett orättvist system, lära sig spelreglerna och sedan använda dem för att göra sig själv rik. Bankerna ser dina ekonomiska problem som ett sätt att göra sig själva framgångsrika.

Artikeln nedan är direkt ur en av våra största dagstidningar där en av de största bankerna i Sverige tipsar om hur du ska spara pengar hos dem och varför det är så bra för dig.

Här är artikeln:

Så lyckas du med ditt sparande
Alla behöver ha ett sparkapital för att kunna känna trygghet och ha ett finansiellt handlingsutrymme. Ändå är det väldigt många som inte har det. Hur du ska spara beror på tidshorisonten. Sparande är ju framskjuten konsumtion så den viktigaste frågan när du väljer sparform är när du ska använda dina sparpengar.
Sparandet kan grovt delas in i tre olika boxar.

1. Buffertsparande för oförutsedda utgifter. Det här är pengar som du inte kan ta någon risk med. De ska finnas där så att du vet att om utgifterna någon månad är så stora att du inte kommer att kunna betala dem med dina löpande inkomster så kan du ta av ditt buffertsparande. Hur stor buffert du behöver beror på din situation. Den som bor i en hyrestvåa och cyklar och inte har några barn behöver givetvis inte lika stor buffert som den med barn, villa, sommarstuga och två bilar.

En bra tumregel kan vara att ha två månadslöner i buffertsparande. Eftersom du inte kan ta någon risk med sparandet är det bankkonto med bra ränta eller en kort räntefond som gäller.

2. ”Bra att ha”-pengar. Här är sparhorisonten längre, kanske 3-7 år. För många är sparmålet inte så specifikt utan det handlar mer om att bygga upp en trygghet för livsförändringar eller inkomstbortfall på medellång sikt. Ibland finns det ett tydligt sparmål; byta bil om några år eller spara till kontantinsatsen till en bostad.
Här kan du ta lite mer risk än i buffertsparandet och därmed få chans till högre avkastning.

Du kan sprida riskerna mellan olika sparformer, som exempelvis aktieobligationer, räntefonder och hedgefonder.
Hedgefonderna SEB Asset Selection (som placerar i aktier, valutor, räntor och råvaror), SEB Räntehedge Alpha och SEB Currency Alpha är exempel på fonder som kan ingå i ett medellångt sparande.

För den som inte vill engagera sig så mycket i sitt sparande kan någon av SEB:s strategifonder vara bra alternativ. Strategifonderna är av typen fond-i-fond, vilket innebär att förvaltaren placerar i andra fonder. Investeringsmandatet i strategifonderna ger förvaltaren möjlighet att även placera i så kallade alternativa fonder, som inte är knutna till börsen (till exempel råvaror, valutor och fastigheter).

3. Långsiktigt sparande/pensionssparande. För den som är yngre kan sparhorisonten vara mer än 30 år. Framförallt för dig som är yngre gäller det att ta högre risk och spara i huvudsak i aktiefonder. Ju längre sparhorisont, ju större är chansen att ditt sparkapital utvecklas bäst på aktiemarknaden. Kortsiktigt kan aktiesparande falla kraftigt. Under 2008 föll Stockholmsbörsen drygt 40 procent! Men att välja det säkra alternativet och spara på konto innebär också en risk – risken att slutresultatet blir betydligt sämre än det hade behövt bli.

Den som över tid väljer räntesparande kan räkna med runt tre procent i årlig real avkastning. För aktier bör den reala avkastningen ligga ett par procentenheter högre. Det låter inte så mycket, men gör en dramatisk skillnad på lång sikt. Den som sparar 1000 kronor i månaden under 30 år med tre procents avkastning har vid spartidens slut cirka 820 000 kronor före skatt.

Sprid riskerna i ditt aktiesparande. En global aktiefond placerar i bolag i olika branscher över hela världen. En sådan fond är därmed inte lika äventyrlig som en fond som bara placerar i exempelvis en mindre tillväxtekonomi.

Huvuddelen av ditt aktiefondsparande bör ligga i breda fonder, som globalfonder, Europa-fonder, Nordamerikafonder. För att få tips om fondportföljer som passar din sparprofil gå in på SEB.se/spara.
Amorteringar på bottenlån (bolån) är också en bra sparform. Det kostar att ha lån. Den som exempelvis amorterar bort sitt miljonlån på 30 år har betalat en halv miljon i ränta, vid en räntesats på 5 procent. Den som väljer amorteringsfritt har under samma period betalat en miljon i räntor och har skulden kvar, låt vara att värdet på skulden gröpts ur av inflationen.

Hur kommer man igång att spara?
Börja månadsspara och ordna en automatisk överföring från ditt lönekonto samma dag som lönen kommer in på kontot. Det är bästa sättet att lyckas. Öppna ett separat bankkonto med bra ränta dit du för över dina sparpengar. Ska du börja spara i aktiefonder har månadssparande också den fördelen att du jämnar ut börsens svängningar genom att du köper fondandelar i både upp- och nedgång.

Slut på artikeln.

Vem blir rik?

De flesta människor jobbar för att göra andra rika men har inte kunskapen om hur de gör sig själva rika. I stället för att gå från dum till smart (många känner sig faktiskt dumma vad gäller pengar), så sätter de sig framför sin TV i soffan när de kommer hem. Nästa dag går de tillbaka till det jobb som löser någon rik människas problem med pengar och som på det sättet blir ännu rikare. Du blir en bricka i spelet om pengar, en hävstång för den rike att bli ännu rikare.

Frågan till dig är ”på vilken sida vill du vara?”. Fattiga eller underbetalda ser problem med pengar som just problem och inget annat. Och skulle de bara ha mer pengar så skulle deras problem för alltid vara över. Inget kan vara mer fel. Det som kan ändra din situation, om du är underbetald, är att lära dig lösa pengaproblem. De rika har också problem men de har fler lösningar än problem. Problemen är inte färre för att de har pengar och de lär sig att bemöta problemen.

Du håller dig själv som gisslan

De som hör till den s.k. medelklassen hanterar sina pengar på ett lite annat sätt. De tror att de, genom att ha tillräckligt med pengar så de kan lägga undan i en buffert så håller de sina problem en bit ifrån sig. De klättrar på karriärstegen, har lån på huset, de pensionssparar i aktier och fonder. När de här människorna börjar närma sig livets mittpunkt, dvs 50 sträcket, upptäcker många av dem att de har tagits som gisslan på sina egna kontor. Av sig själva!! De sitter fast i ekorrhjulet utan möjlighet att fly därifrån som de ser det ur deras perspektiv. De börjar längta till 65 årsdagen då de får gå i pension och vet inte om att deras liv  som pensionär framöver kommer att levas under betydligt tuffare former än nu.

De jobbar åt andra företagare istället för att bli egna företagare. I stället för att skaffa sig egna inkomster genom annat, överlåter de sina pengar i händerna på ekonomiska rådgivare eller experter. De håller sig sysselsatta bakom sina skrivbord istället för att ta för sig och bli framgångsrik. Bankerna fullkomligen älskar den här gruppen av människor.

Bankernas rådgivare är inget annat än säljare som bankerna använder för att få dina pengar. Så fort du får ett brev eller ett telefonsamtal från din bank om rådgivning så räkna med en sak: de vill inget annat än att sälja.

Det finns skäl till varför du ALDRIG skulle få någon garanti på ditt aktie- eller fondinnehav. Prova nästa gång och fråga vilka garantier du har för att dina pengar inte tappar i värde utan får den ökningen som de utlovar. Svaret är samma varje gång: det finns inga garantier. De kan inte lova någonting. I bästa fall slipper du betala årsavgiften om det går riktigt illa men dina pengar är likaväl borta.

Kolla även om du får ta ett lån för att köpa de fina aktierna de vill sälja till dig. Om det skulle vara riskfritt så skulle det inte vara några problem att låna pengar till din aktieportfölj. Du får nobben där också. Bankerna vet att risken är större att de inte får igen sina pengar och vill inte låna ut till dig och de vill heller inte lämna några garantier.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment