Datum då jag är min egen

Denna dag, ÅÅÅÅMMDD, är jag en businessägare som själv avgör min framgång. Jag själv bestämmer hur mycket jag ska tjäna och hur mycket jag vill arbeta för att få det jag vill.

Denna dag arbetar jag med (min passion och dröm här) därför att (mitt varför).

Mitt eget exempel:

Denna dag, XX, är jag businessägare som själv avgör min framgång. Jag själv bestämmer hur mycket jag ska tjäna och hur mycket jag vill arbeta för att få det jag vill.

Denna dag arbetar jag med BarfotaChefen därför att jag vill förändra min och min familjs situation och det genom att hjälpa andra till samma sak.