Är du en barfotachef?

Oberoende eller ömsesidigt beroende?

Att vara oberoende är bra men att vara ömsesidigt beroende av andra barfotachefer är ännu bättre.

Redan som barn får vi lära oss att bli självständiga och att klara av saker själv. Och det är många gånger av just den anledningen som många väljer att bli sin egen entreprenör eller företagare. Att få bestämma över sin egen tid och sin egen verksamhet.

För många kan det dock ta väldigt lång tid innan vi är framme vid den efterlängtade friheten där vi kan kontrollera vår tid och våra pengar. Många tar sig ut för mycket på djupt vatten i sin strävan att bli oberoende, med resultatet att utbrändhet står i sjukhusjournalen som diagnos, för att du skulle göra allting själv. Den här självständigheten kan även leda till att du känner dig isolerad, avskärmad från alla andra eftersom du gör allting helt själv. Det kan även leda till att din inspirationsnivå sjunker och du vet inte hur du ska gå vidare. Du fortsätter i samma hjulspår och ser ingen ljusning.

Att vara ömsesidigt beroende av andra är många gånger bättre för din utveckling. Du kan med hjälp av andra kontrollera din tid och ditt liv. Om du känner att du får allt mindre tid med barnen så kan du göra ekonomiska val som ger dig valfrihet att köpa mer fritid eller helt enkelt kunna styra din tid så din egen valfrihet blir som du vill ha den.

Det är enormt befriande känsla att kunna vara ömsesidigt beroende även om det kan kännas skrämmande från början. När vi har ett kontaktnät inom vår business kan vi alltid kontakta dem för hjälp med ett speciellt projekt eller en specifik uppgift. Det kan t ex vara att be någon hjälpa dig (dvs outsoruca) en uppgift som du mycket väl kan göra själv, men tycker inte om att göra det, eller det tar dig för lång tid att utföra eller för att du inte behärskar det helt enkelt, ännu. Att ha någon i ditt kontaktnät som kan göra det här jobbet åt dig, hur liten eller stor verksamhet du än har, kan vara otroligt befriande eftersom det ger dig möjligheten att helt fokusera på det du är bäst på. Och du hjälper någon i en annan verksamhet eftersom ditt outsourcade uppdrag är deras business.

Tjäna pengar hemifrån som livsstil.

När vi är fler som har anammat livsstilen som barfotachef att tjäna pengar hemifrån (eller för all del från en annan plats där vi föredrar att arbeta ifrån) så har vi skaffat oss ett nätverk där vi kan hämta inspiration ifrån, få hjälp av och ha någon att fråga om råd och support… och de kan göra samma sak med oss. Det är en speciell känsla av att vara en del av något, medan vi har vår egen oberoende verksamhet. Och inte minst viktigt, det är roligt!!

Så medan du funderar på om du tagit din business till den nivå där du vill vara, dvs du har din livsstil du drömt om. Du kontrollerar din tid och ditt liv och har tid för dina barn. Du har mer fritid än tidigare och tjänar mer pengar än tidigare. Eller har din strävan efter oberoende blivit en svaghet snarare än en styrka. Du har kanske fastnat i företagarfällan bland självanställda företagare, att jobba 80 timmar i veckan och i bästa fall få betalt för halva tiden.

Är DU en barfotachef?

Du är ju redan ett proffs. Vi är alla professionella inom ett område: Våra jobb!. I Wikipedia kan du läsa det här om professionella: begreppet professionalism särskiljer de som utövar något yrkesmässigt från de som utövar samma sak som hobby, vilka benämns lekmän eller amatörer.

Vi får lön. Vi arbetar för pengar. Alltså är vi professionella.

Lyssna nu här: Finns det någonting du kan ta från det du redan gör som professionell och applicera det på din andra verksamhet (vilken du nu väljer eller redan har)?. Vad är det som gör dig till professionell där du är nu?

  • Du dyker upp varje dag på jobbet. Du kanske gör det enbart av den anledningen att det förväntas av dig och du vill slippa få sparken. Men du gör det, varje dag är du på jobbet.
  • Du är där oavsett om du känner dig lite krasslig, helvetet har brutit ut på hemmaplan eller hela stan har svämmat över av sista tidens regn, eller snön har gjort vägarna eller järnvägarna omöjliga att komma fram på i tid. Oavsett vad så tar du dig till jobbet.
  • Du är på ditt jobb hela dagen eller så länge ditt pass varar. Dina tankar är kanske på annat allt som oftast men din kropp är på arbetsplatsen. Du utför de uppgifter som ingår i din motprestation mot din lön. Du svarar när det ringer tar hand om kunden när den behöver hjälp och du lämnar inte stället förrän dagen är slut.
  • Det tycks aldrig ta slut. Nästa år är du hos en annan arbetsgivare eller annat ställe. Men du är fortfarande i arbete. Ända tills du vinner på lotteriet, ärver pengar eller annat oväntat (eller väntat) så är du en del av det kraft som måste arbeta för pengar.
  • Du arbetar mot ersättning. Du tycker inte det är särskilt skojigt så det är inte därför du är där. Du gör det för pengarna.

Det finns inget mystiskt med att vara professionell i sin egen verksamhet. Det är ett beslut du måste ta och vara beredd att få belöningen längre fram och då är den desto större. Mycket större. Och den som bestämmer sig för att vara professionell tar heller inte framgångar och motgångar personligt utan de är inslag i vardagen för den som tagit steget.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment